Rumskulla, Ingatorpsvägen. 598 92 Vimmerby Gudstjänst: Söndagar 10.00


Gudstjänst med nattvard


Gudstjänst med nattvard. Predikan: Carl-Johan Apostoliska trosbekännelsen, del 3 av 7.     Ledning: Birgitta K. Insamling till missionen. Fika

Datum Titel Plats Karta
okt 12, 2014 - 10:00 Gudstjänst med nattvard Tabor Visa