Rumskulla, Ingatorpsvägen. 598 92 Vimmerby Gudstjänst: Söndagar 10.00


Leva i frihet


Jag möter fler och fler människor som är tyngda och känner sig otillräckliga. Hur ska jag orka och hinna med det som jag lovat eller vill göra? Pressen både inifrån och utifrån blir större. Vi vill alla lyckas och göra ett gott arbete och intryck.  Vi känner oss inte fria utan tyngs ner av alla ”borden” och måsten. Vi blir slavar under våra egna liv och under vår idealbild hur vi borde vara och hur vi borde göra.

Är det inte dags att befria oss från alla idealbilder och skeva bilder av vem vi är och skulle vara. 

I kyrkans historia har det alltid funnits en viktig sanning, att vi är älskade av Gud för den vi är inte för det vi kan. Han ser oss inte som någon som måste göra massa saker för att få del av hans kärlek.

Under våren kommer predikningarna  i Tabor  ha temat  ”Släpp mitt folk fria så att det kan…”  med olika underrubriker.

Jag tänker att vi behöver prata och fundera på, Vad håller oss tillbaka? Vad binder oss och gör oss till slavar? Jag vet att tron på Jesus Kristus tar sig uttryck i att vi får befrielse från synd och saker som binder och förslavar oss.Bibeln säger bland annat ”Den sonen gör fri, han är verkligen fri.” Jesus säger i Matteus 11:28 ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, Jag skall skänka er vila”

Min bön för oss alla är att vi skulle kunna leva i frihet från våra måsten och från det som tynger oss.

Välkommen att under våren få fortsätta att fundera på hur vi med Guds hjälp kan komma ut i frihet.

Carl-Johan