Rumskulla, Ingatorpsvägen. 598 92 Vimmerby Gudstjänst: Söndagar 10.00


Privat: Med Jesus i centrum


Då har det snart gått ett år till, livet rusar fram. December börjar med advent och alla är mer stressade än vanligt. Det är även firande av lucia, skolavslutning, jul och till slut nyår –

allt på bara en månad. Kommer vi ens ihåg vad vi gjort det här året, vilka drömmar och förväntningar vi gick in med i början av året 2016 och nu är det snart slut. Jag vill uppmuntra Er till att stanna upp kring jul och nyår och summera året som varit.

Församlingen har under året haft bön som fokus – har det varit något som förändrat ditt liv eller tankesätt?

Nu börjar vi ett nytt år med nya möjligheter. Vi i Tabor kommer den 5 februari att börja använda boken ”100 dagar med Jesus” – en andaktsbok som utgår från Johannes evangelium.

Vi vill öka intresset för vem Jesus är och vad han har gjort och gör.

Du som inte har boken tycker jag ska köpa den och följa med oss på denna resa. Boken är upplagd så att det finns en rubrik för varje vecka och det blir temat för söndagens gudstjänst och så är det en andaktsdel som du kan läsa varje dag. Vi kommer också att använda den i hemgrupp/bönesamling där vi samtalar om vad vi fått uppleva.

Jag tror att vi behöver bli mer Jesuscentrerade och följa hans exempel både i hur han levde och hur han följde Guds tilltal i sitt liv. Kom och var med på vår hundra dagars resa – alla är välkomna!

Vi kan få uppleva något vi aldrig hade tänkt oss.

Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar in till tidens ände” Matteus 28:20.

Med dessa ord vill jag önska Er en God Jul och ett Gott Nytt År

Carl-Johan