Rumskulla, Ingatorpsvägen. 598 92 Vimmerby Gudstjänst: Söndagar 10.00


Färgexplosionen


Då var det dax för min favoritårstid, hösten då alla vackra färger träder fram. Allt som varit brunt eller grönt pendlar mellan rött, gult, grönt, or- ange och brunt. En av de vackraste platser jag vet så här års är att kom- ma på E4an från Gränna mot Husk- varna. Berget flödar av olika färger och Vättern kan vara både blå och svart, färgexplosionen är fantastisk.

En av barnsångerna som vi sjöng i söndagsskolan och i barnmöten var ”Jesus älskar alla barnen”. Där går en av raderna så här ”röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt Jesus älskar alla barnen på vår jord”. Du kanske undrar hur detta hänger ihop; en bild med höstens färgexplosioner, vacker natur och en gammal barnsång.

Vi har under det senaste året fått se detta ske även i vårt samhälle, en ex- plosion av olika folk som kommit hit för att söka skydd. Olika färg, olika länder, olika kulturer precis som färgerna får de berika oss och vårt samhälle. Vi får möjlighet att möta människor som

har andra perspektiv än vi och som får berika vårt sätt att möta livet. Vi får också möjligheten att hjälpa människor i nöd vilket är nyttigt för oss.

Vi får som i den gamla barnsången, äl- ska alla oavsett var de kommer ifrån. Det handlar inte om färg eller form, det handlar om att vara medmänniska. Bibeln påminner oss om detta i 5 Mos 24:17 ”Du skall inte vränga rätten för in- vandraren eller den faderlöse”. I Matt 7:12 står det “ Allt vad ni vill att män- niskorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeter- na”.

Låt oss öppna oss för möjligheterna och inte bara se det vi inte förstår. Låt oss vara medmänniskor som följer bibelns exempel och låta färgexplo- sionen i vårt land vara något fantastiskt och underbart. Jesus älskar alla barn och vuxna, låt oss gå i hans fotspår och förmedla hans kärlek till alla vi möter.

Carl-Johan