Hoppa till innehåll

Vår tro

Kors

Vi tror på den treenige Guden som i bibeln har uppenbarat sig som Fadern, Sonen och den helige Ande.

Vi tror att bibeln är Guds ord, som håller att lita på.

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i en relation med Honom.

Vi tror att Gud i sin stora kärlek har tagit initiativet till människans frälsning genom att sända sin son, Jesus Kristus, att dö en ställföreträdande död för människan och därmed försona Gud och människorna med varandra.

Vi tror att varje människa kan få en återupprättad relation med Gud, syndernas förlåtelse och evigt liv, genom att ta emot Jesus Kristus i sitt liv.

Vi tror att Jesus ska komma tillbaka.

Vi tror på den helige Ande.

Vi tror att alla som bekänner Jesus Kristus som frälsare och Herre är Guds barn.

Vi tror att kristendomen är livsbejakande och att vi på alla livets områden kan förhärliga Gud och visa på hans stora nåd och kärlek.